VỀ CHÚNG TÔI

About Us

“Khoản đầu tư ngày hôm nay sẽ mang đến cho bạn sự đảm bảo vững chắc cho tương lai.”
LỢI NHUẬN BỀN VỮNG – UY TÍN – TÂM HUYẾT – MINH BẠCH

đầu tư gia khang an toàn

TÍNH AN TOÀN

Nhiệm vụ của GIA KHANG Investment là bảo đảm an toàn vốn cho khách hàng.
Tính pháp lý được nếu rõ trong Hợp đồng, được Pháp Luật công nhận và bảo vệ.

đầu tư hiệu quả an toàn

TÍNH HIỆU QUẢ

Tập trung duy trì một mức lợi nhuận ổn định, tận dụng sức mạnh của lãi kép.
Chúng tôi sẽ tư vấn việc tái đầu tư hiệu quả, gia tăng tài sản cho khách hàng

GIA KHANG INVESTMENT - Perfected

BẢNG ĐIỆN TỬ LỢI NHUẬN

redited interest

0.28 %
01.11.2017
0.30 %
02.11.2017
0.76 %
03.11.2017
0.25 %
04.11.2017
TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Latest News